wile sona

"ĉu" li sama "anu seme". sina ken toki e "jes" anu "ne" tawa jan pi wile sona.

ĉu vi trinkas akvon? sina moku e telo anu seme?

jes, mi trinkas akvon. lon. mi moku e telo.

ne, mi ne trinkas akvon. lon ala. mi moku ala e telo.

lon seme? tan seme?

sin la, kulupu tu pi kipisi nimi li lon. kulupu ni li open e nimi:

kulupu ni li pini e nimi:

[kie] estas libro mia? lipu mi li [lon seme]?

li faras panon [tiel]. ona li pali e pan [kepeken nasin ni].

ĉu [tio] estas {io}? [ni] li {ijo} anu seme?