nimi lili

sina ken sin e pini "-a" tawa nimi ni tan ni: sina wile toki e "ijo mi", e "ijo sina", e "ijo ona".


sitelen lili ni li kalama sama lon toki pona:

a e i j k l m n o p s t u

sitelen "ŭ" li kalama sama pi sitelen "w" lon toki pona.

sin la, sitelen ni li kalama sama lon toki Epanja (anu lon nimi mute pi toki Inli):

b d f r v z

sitelen "h" li kalama sama pi sitelen "j" lon toki Epanja (anu sitelen "h" lon nimi mute pi toki Inli).

sitelen ante li kalama sama ni, kepeken nimi pi toki Inli: